Φυσικοθεραπεία

1. Αντιμετώπιση μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων

Η ομάδα του Physio New Body, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση Μυοσκελετικών και Νευρολογικών παθήσεων και στοχεύει στη διαχείριση του οξύ και χρόνιου πόνου, έτσι ώστε ο ασθενής να καταστεί και πάλι λειτουργικός, να επανενταχθεί ομαλά στην καθημερινότητά του και εν τέλει να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι φυσικοθεραπευτές μας, έχοντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, αξιολογούν την κάθε περίπτωση του ασθενή ως ξεχωριστή, λαμβάνοντας υπόψιν όλες εκείνες τις συνιστώσες που μπορεί να επηρεάζουν την κλινική του εικόνα (ιατρικό ιστορικό και βιο-ψυχοκοινωνικοί παράγοντες). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρεμβαίνουν στοχευμένα στη διαχείριση του προβλήματος, εφαρμόζοντας εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης.

Στην επιτυχή έκβαση της θεραπευτικής παρέμβασης από τους φυσικοθεραπευτές μας, εκτός από την προσέγγιση του κλινικού συλλογισμού, καθοριστικής σημασίας παράγοντα αποτελεί ο σύγχρονος εξοπλισμός, που διαθέτουμε στον χώρο μας και χρησιμοποιούμε ανά περίπτωση.

Η αντιμετώπιση και η ανακούφιση από τον πόνο επιτυγχάνεται μέσα από διάφορες  μεθόδους και τεχνικές, όπως manual therapy, βελονισμός, μάλαξη, αλλά και με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων, όπως tecar therapy. Tέλος, στο θεραπευτικό πλάνο προστίθεται πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, το οποίο είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί από τον ασθενή, ώστε να διατηρήσει την καλή φυσική του κατάσταση.

2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο  Physio New Body πραγματοποιούνται ολοκληρωμένα προγράμματα θεραπείας για την αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του αθλητή.

Μέσω της λεπτομερούς αξιολόγησης  ακολουθείται  ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας με σκοπό την σωστή επανένταξη του ασκούμενου στην αθλητική του δραστηριότητα. Βασικό κομμάτι της θεραπείας αποτελεί ο σχεδιασμός/κατάρτιση ενός προγράμματος θεραπευτικής άσκησης που δίνεται και πρέπει να ακολουθείται από τον ασκούμενο με σκοπό την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου επανατραυματισμού.

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑΤΩΝ – MLD/CDT

Το λεμφικό μας σύστημα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωτικότητας του οργανισμού μας. Είναι το δίκτυο που μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στο σώμα μας και ταυτόχρονα, απομακρύνει βλαπτικά στοιχεία από αυτό. Αν για οποιονδήποτε λόγο η ισορροπία της λειτουργίας του διαταραχθεί και δε μπορέσει να επανέλθει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρουσιαστεί λεμφοίδημα.

Πιο συγκεκριμένα, το λεμφοίδημα είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία το λεμφικό σύστημα δε λειτουργεί επαρκώς με αποτέλεσμα το φυσιολογικό υγρό – πρωτεϊνικό φορτίο να μην απομακρύνεται με το ρυθμό και στο βαθμό που θα ήταν αναμενόμενο. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί λόγω κάποιων ανωμαλιών στη μορφή, την ποσότητα και τη  λειτουργία των λεμφαδένων ή των λεμφαγγείων.

Εδώ υπάρχουν δυο κατηγορίες :

  • Πρωτογενές λεμφοίδημα: Εμφανίζεται όταν ένα άτομο έχει εκ γενετής κάποιες δυσμορφίες στο λεμφικό του σύστημα, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχουν λιγότεροι λεμφαδένες/λεμφαγγεία σε μια περιοχή.
  • Δευτεροπαθές λεμφοίδημα: Εμφανίζεται ύστερα από σοβαρό τραυματισμό του λεμφικού δικτύου. Μέσα σε αυτήν την κατηγορία υπάγεται και η χειρουργική αφαίρεση λεμφαδένων κατά τον λεμφαδενικό καθαρισμό που γίνεται σε επεμβάσεις, όπως είναι η μαστεκτομή και η υστερεκτομή. Η ακτινοθεραπεία σε μια πάσχουσα περιοχή καρκινοπαθών ασθενών μπορεί επίσης, να πυροδοτήσει την εμφάνιση του.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, πως το λεμφοίδημα μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ύστερα από 3-4 χρόνια από τον τραυματισμό του λεμφικού συστήματος.

Λεμφοίδημα μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, έχοντας μεγαλύτερη συχνότητα στα άνω και κάτω άκρα. Στα αρχικά στάδια, το οίδημα είναι μαλακό και μπορεί να κινηθεί εύκολα. Καθώς όμως, αυξάνεται ο χρόνος παραμονής του στην πάσχουσα περιοχή, δημιουργούνται αλλοιώσεις λόγω πολλαπλασιασμού του συνδετικού ιστού (σκλήρυνση οιδήματος, υπερκερατώσεις), το δέρμα παρουσιάζει πάχυνση και τραχύτητα και σε τελικά στάδια η κατάσταση μπορεί να φτάσει ως την ελεφαντίαση (υπέρμετρη αύξηση του όγκου της περιοχής).

Το σημείο του σώματος που έχει αναπτύξει το λεμφοίδημα έχει μειωμένη ανοσολογική απόκριση, πράγμα που το καθιστά ευάλωτο σε σοβαρές μολύνσεις, ακόμα και από μια απλή αμυχή πάνω στο ήδη ευαίσθητο δέρμα. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις επιπτώσεις που έχει μια τέτοια χρόνια κατάσταση τόσο στην ψυχολογία όσο και στην καθημερινή και κοινωνική ζωή του ασθενή.

Στο κέντρο μας, η αντιμετώπιση του λεμφοιδηματος γίνεται μέσω της λεμφικής παροχέτευσης (MLD) και της Ολοκληρωμένης Αποσυμφορητικής Θεραπείας (CDT).

Το θεραπευτικό πλάνο δημιουργείται με βάση ο ιστορικό του ασθενή, τη φυσική αξιολόγηση του λεμφοιδήματος και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Στο πλάνο αυτό, εμπεριέχεται η λεμφική παροχέτευση δια χειρός, η συμπιεστική περίδεση με ειδικά υλικά και εξειδικευμένη τεχνική, καθώς και η φροντίδα του δέρματος με ειδικές ασκήσεις για τη λειτουργικότητα και την ενδυνάμωση της πάσχουσας περιοχής.

Όταν ολοκληρωθούν οι θεραπείες αποσυμφόρησης, ο ασθενής θα χρειαστεί να φοράει στην καθημερινότητα του ένα ένδυμα διαβαθμισμένης συμπίεσης, ειδικά κατασκευασμένο ύστερα από λεπτομερή μέτρηση. Αυτό θα εμποδίσει μια πιθανή υποτροπή του λεμφοιδηματος και θα επιτρέψει στο άτομο να επιστρέψει πλήρως στους ρυθμούς της ζωής του.

Η Ολοκληρωμένη Αποσυμφορητική Θεραπεία και η Λεμφική Παροχέτευση εφαρμόζονται αποτελεσματικά και σε άλλου είδους οιδήματα, όπως είναι το λιποίδημα, το μετατραυματικό οίδημα, το μετεγχειρητικό και το οίδημα χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

4. ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βελονισμός είναι μία αρχαία θεραπευτική μέθοδος, όπου οι πρώτες αναφορές τον τοποθετούν στην Κίνα, περίπου τον 4ο αι. π.Χ. Είναι αναγνωρισμένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό υγείας και χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση διαφόρων μυοσκελετικών και νευρολογικών παθήσεων όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κεφαλαλγία, τενοντοπάθειες, οστεοαρθρίτιδα, νευραλγία τριδύμου, πάρεση προσωπικού κ.α.

Τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί από επιστημονικές έρευνες ότι ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του οξύ και χρόνιου πόνου, στη μείωση του μυϊκού σπασμού , στη βελτίωση του ανοσοποιητικού, ενώ έχει αντιφλεγμονώδη και αγχολυτική δράση.

Στον βελονισμό χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα λεπτές βελόνες, μιας χρήσης,  που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα με όλους τους κανόνες ασφαλείας. Η συχνότητα των συνεδριών γίνεται ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενή και ύστερα από εκτεταμένη αξιολόγηση.